dimarts, 28 de juliol de 2009

Igualtat no significa necessariament “ser el mateix”

Extret del Blog de Pelle Billing

Avui en dia hi ha molta confusió al voltant del que significa realment la igualtat de gènere. Haurem arribat a igualtat de gènere quan la meitat de tots els Consellers Delegats a les empreses siguin dones? O haurem arribat a igualtat de gènere quan les dones i els homes siguin exactament iguals amb l'excepció dels seus órgans reproductius?

Desafortunadament aquests dos criteris semblen predominants en jutjar si els sexes són iguals o no, i els polítics tendeixen a pensar -com a mínim a Suècia i molts altres països- que els sexes romandran desiguals fins que la meitat de tots els Consellers Delegats a les empreses siguin dones i ambdós sexes es comportin exactament de la mateixa manera.
Ja que no hem arribat a aquest punt, l'acció afirmativa per a dones es veu bastant acceptable. Tanmateix, aquests criteris de "ser el mateix" no tenen res a veure amb la igualtat de gènere autèntica, i en canvi introdueix un element de confusió en parlar d'aquest tema.
Suposant que és inherentment problemàtica que la igualtat signifiqui "ser el mateix", des del moment que es vol que els homes i les dones facin exactament les mateixes eleccions de carrera, eleccions familiars i eleccions d'estils de vida, ja que bàsicament s'intenta fer encaixar els individus en la seva pròpia noció preconcebuda de realitat.

Una Millor Definició
La igualtat entre els sexes simplement significa que els homes i les dones tinguin iguals drets, responsabilitats i oportunitats. Segons aquesta definició necessitem eliminar tota la discriminació legal així com desmontar els estereotips que impedeixen que la gent porti la vida que vol. Tothom hauria de tenir igual accés a l'educació, mercat de treball, subvencions governamentals, etcètera. Si hom creu amb aquesta definició d'igualtat, llavors desestima tota classe d'acció afirmativa [discriminació positiva], ja que l'acció afirmativa és una forma de discriminació.
No obstant, aconseguir aquesta classe d'igualtat de gènere no significa necessàriament que els homes i les dones es converteixin en el mateix!
Els homes i les dones poden molt be continuar fent eleccions diferents pel que fa al treball, família i hobbies - mentrestant són perfectament iguals encara. De fet, és irrellevant per la igualtat de gènere que els homes i les dones facin o no les mateixes eleccions, mentre cada home i cada dona sigui veritablement lliure d'escollir qualsevol camí que li sembli correcte.
Quan es deixa de banda el criteri de "ser el mateix", la igualtat de gènere es torna molt més assolible, i no limita llibertat individual. La igualtat de gènere cal que versi sobre donar més elecció a les dones i als homes, no per imposar nous estereotips de com s'hauria de comportar cada sexe. I afirmar que homes i dones poden i haurien de tornar-se completament similars no és res més que una altra classe d'estereotip.

La Meva Opinió Personal

Tots sabem que els homes i les dones fan diferents eleccions d'estil de vida, i això generalment es contempla com un senyal de programació cultural i d'estereotips de gènere que es manifesten en individus que no estan en contacte amb els seus veritables desigs.
Accepto que la programació cultural influeix les eleccions d'homes i dones d'una manera molt real, tanmateix, no estic d'acord amb l'asserció que totes les diferències de gènere es construeixen culturalment. La investigació ha mostrat que les diferències biològiques entre els sexes existeixen, i en la meva opinió seria ingenu suposar que els homes i les dones començarien a fer exactament les mateixes eleccions, fins i tot en una societat que fos completament oberta de ment

Però sabeu? Ni tan sols no m'importa si està d'acord amb mi sobre les diferències biològiques entre els sexes. Mentre es defensi la idea de que la igualtat signifiqui iguals oportunitats, drets i responsabilitats – al mateix temps que es desestimi l'acció afirmativa i altres formes de discriminació - llavors estem bàsicament treballant cap al mateix objectiu.
Tanmateix, diré això: No puc evitar trobar ofensiu que moltes branques del feminisme afirmin que totes les diferències de gènere es construeixen culturalment. Dient això, bàsicament afirmen que la majoria de les persones no estan en contacte amb el que realment volen per a la seva vida, i que la gent es deixa guiar en qualsevol direcció que dictin els estereotips.
Vostè personalment sent que la seva pròpia vida està controlada en un 100 per cent per estereotips i estructures culturals, o és capaç de fer eleccions que vagin contra allò que s'espera de Vè.?

Traduït de http://www.pellebilling.com/2009/03/equality-need-not-mean-sameness/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada